O nas

Fundacja Zikaron

Doceniając wspólne duchowe dziedzictwo Chrześcijan i Żydów oraz wypełniając moralne wskazania Tory jak i Ewangelii – postanowiliśmy założyć Fundację Zikaron.

Fundacja żydowska upamiętniająca żydów w Poznaniu

Na cmentarzu Żydowskim w Wołominie, lata trzydzieste XX w.
fot. ze zbiorów Heleny i Józefa Pirógów.

Fundacja Zikaron – z hebrajskiego „pamięć” – ma na celu upamiętnianie materialnego dziedzictwa żydowskiego w Polsce, podejmowanie działań mających na celu rozwijanie współpracy i dialogu między narodami, inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej poświęconej historii i kulturze żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą polską.

Fundacja upamiętniająca żydów Poznań
Fundacja żydowska Poznań