Fundacja Upamiętniająca Żydów - Fundacja Zikaron w Poznaniu
Doceniając wspólne duchowe dziedzictwo Chrześcijan i Żydów oraz wypełniając moralne wskazania Tory jak i Ewangelii – wiążące zarówno dla wyznawców Jezusa jak i braci Żydów – przede wszystkim nakaz umiłowania bliźniego – postanowiliśmy założyć Fundację Zikaron.

Fundacja Zikaron – z hebrajskiego „pamięć” – ma na celu upamiętnianie materialnego dziedzictwa żydowskiego w Polsce, podejmowanie działań mających na celu rozwijanie współpracy i dialogu między narodami, inspirowanie i prowadzenie działalności popularyzatorskiej poświęconej historii i kulturze żydowskiej, a także jej związkom z historią i kulturą polską.

Kontakt z naszą Fundacją

Fundacja Zikaron
ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań
kontakt@zikaron.org.pl

KRS 0000920741, REGON: 389923594, NIP: 7831842923
Prosimy o wcześniejsze umawianie spotkań

Fundacja żydowska upamiętniająca żydów w Poznaniu